projekthantering

Projekthanteringens uppgift är att ta hand om tidsödande koordineringsuppgifter, som kräver yrkeskunskap. Genom vår service vet du alltid hur renoveringen framskrider och kan lita på att vi övervakar arbetskvaliteten på dina vägnar.

Det är viktigt för oss att din renovering löper så smidigt och effektivt som möjligt och att tidtabellen håller. Vi erbjuder dig hela vår expertis och har ett omfattande nätverk av kunniga och tillförlitliga partners till alla jobb och arbetsskeden. Om du vill, behöver du inte själv ta hand om någonting alls.

Du får stöd hela vägen

Vi hjälper och ger dig råd i varje skede av renoveringen. Om du så önskar, kan vi informera husbolaget om renoveringen och hjälpa till, när arbetet kräver ett byggtillstånd. För att koordinera renoveringen behövs det många besök på bygget, måttgranskningar, organisering av beställningar och ofta daglig kommunikation med alla som deltar. Det är oftast nästan omöjligt att klara av uppgifterna vid sidan av eget jobb.

När du lämnar projektet i våra händer kan du lita på att din renovering blir som du vill ha det, i minsta detalj.