renoveringsplanering

En utförlig renoveringsplan omfattar såväl arbetsskeden som tidtabell och kostnader. Varje renoveringsobjekt är olika och behöver därför en specifik renoveringsplan på hur den ska förverkligas. Renoveringsplanen går hand i hand med inredningsplanen och kan innehålla en jämförelse av olika tillvägagångssätt. Vårt mål är att alltid hitta de bästa metoderna och materialen, utan att kompromissa med kvaliteten.

 

Varför en renoveringsplan är nyttig

En budgetbaserad renoveringsplan är en lösningsmodell som tar hänsyn till dina önskemål, rummets krav och kostnader. Vi söker fram de bästa materialen och produkterna för dig. Från entreprenörens vinkel är planen en arbetsbeskrivning, som underlättar organisering och uppdelning av uppgifterna. Dessutom fungerar renoveringsplanen som en detaljerad anbudsförfrågan, vilket underlättar jämförelsen av offerter som kommer in. I den mest utförliga planen gör vi 3D-bilder, ritar in eluttagens och armaturens exakta platser, och ändringar i var vattenkopplingar ska ligga. Med hjälp av renoveringsplanen minskar man på risken för oväntade kostnader och feluppfattningar, och man kan bättre förutse den verkliga tid som renoveringenkommer att räcka. Ifall planeringen kräver lov- eller konstruktionsritningar har vi mycket goda samarbetspartner för ändamålet.

För att kunna ge en bindande offert på planeringsarbetet, gör vi alltid ett besök till renoveringsplatsen. Där går vi nogrant igenom behoven och önskemålen.

Om Din bostad eller lägenhet är i behov av mindre eller större renovering, kontakta oss via blanketten eller
ring 010 2994670, så kommer vi på plats.